لینک مستقیم فایل<تحقیق سازه فضاکار>

تحقیق سازه فضاکار,تحقیق معماری فضاکار,سازه فضاکار,عمران,سازه فضاکار,معماری,فلز,طراحی فنی,ساختمان,کارگاه تحقیق سازه فضاکار با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل تحقیق سازه فضاکار. قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

توضیحات:
تحقیق ارائه شده به صورت فرمت pdf درقالب 8 صفحه را راجب معرفی،شناخت ساختار و توضیح انواع سازه های فضاکار می باشد.
نمونه های اجرا شده ایرانی و خارجی نیز به عنوان کارهای اجرایی با این نوع پوشش معرفی شده اند.

مقدمه:
امروزه با پیشرفت علوم و فناوری، نیازها و خواستههای جدیدی در زمینهی مهندسی سازه بروز نموده است. عامل زمان در ساخت سازهها اهمیت دو چندان یافته و این امر گرایش به سازههای پیشساخته را افزایش داده است. همچنین با افزایش جمعیت جوامع بشری عالقه به داشتن فضاهای بزرگ بدون حضور ستونهای میانی خواهان بسیار پیدا کرده است. در این راستا از اوایل قرن حاضر تعدادی از متخصصین مجذوب قابلیتهای منحصر بفرد سازههای فضاکار گشته و پاسخ بسیاری از نیازهای جدید را در این سازهها جستهاند و البته به نتایج بسیار مثبتی نیز دست یافتهاند